Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

0513 4d89 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
Powinni dawać więcej wina w butelce. 
Tak, żeby na dwie osoby starczyło.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromoutoflove outoflove viaamericano americano
Gdybym miał kiedyś napisać książkę o miłości, składałaby się ona z jednego zdania, którego sens miażdży mnie od środka: nigdy nie wiesz, który pocałunek będzie tym ostatnim.
— idź sobie
„Ja nie jestem wieloma kobietami. Jestem jedną kobietą i chcę być jedną. I nie chcę wielu mężczyzn. Chcę jednego. Chciałabym.”
Reposted fromnacpanazyciem nacpanazyciem viaamericano americano
8269 c746 420
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaamericano americano
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viaamericano americano
2408 f750 420
Reposted fromLunarr Lunarr vialookbook lookbook
7690 8e07 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
5282 183b 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
4807 6182 420
Reposted fromtimetolove timetolove viaamericano americano

May 16 2017

7983 9c73 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
8089 ec37 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
8109 4d9d 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
8210 6eef 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
8277 63fc 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
8309 def7 420
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 14 2017

8441 faf5 420
Reposted fromIriss Iriss viagriber griber
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viagriber griber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl